1399 پنجشنبه 6 آذر
1392/02/15

رمان «آقاي سليمان! مي‌شود من بخوابم؟» در دستان مقام معظم رهبري

رمان «آقای سلیمان! می‌شود من بخوابم؟» در دستان مقام معظم رهبری

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 اردیبهشت 1392

 

دسته: خبري