1399 شنبه 17 خرداد

سایت در حال به روز رسانی است برای دریافت اطلاعات بیشتر و جهت خرید کتاب به کانال انتشارات تارونه مراجعه نمایید @taroonehbook

کتاب های تارونه

ذوالنون مصری
سعید علیزاده
جزییات
مجموعه 5 جلدي عارفانه ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
تقاطع انقلاب و وصال
ميثـــم اميــــري
جزییات
مجموعه 6 جلدي عاشقانه‌ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
آقاي سليمان! مي‌شود من بخوابم؟
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سلسله آباء النبي
سيد احمد واحدي
جزییات
سرداري بزرگ و سربداري كوچك
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سيره سياسي امام علي
هاشم معروف الحسني
سید محمدرضا واحدی
جزییات

معرفی کتاب

نام کتاب: آقاي سليمان! مي‌شود من بخوابم؟ نويسنده: سید محمدرضا واحدی

خلاصه

نغمه شال و کلاه کرد و سرِ ساعت نُه، به بالکن رفت. حسابی توی نخش بودم، اما چیزی نمی‌فهمیدم. تکان نمی‌خورد و مثل یک چوب خشک ایستاده بود و فقط به آسمان نگاه مي‌كرد.

بعد از پانزده‌ بیست دقیقه که برگشت سردش شده بود. زير پتوي خودم جايش دادم. خیسیِ چشمانش را به وضوح دیدم. دست به صورت سردش كه اشك، سردترش كرده بود  كشیدم. دلیل گریه‌اش را پرسیدم. نتوانست انکار کند...