1398 سهشنبه 19 آذر

سایت در حال به روز رسانی است برای دریافت اطلاعات بیشتر و جهت خرید کتاب به کانال انتشارات تارونه مراجعه نمایید @taroonehbook

کتاب های تارونه

ذوالنون مصری
سعید علیزاده
جزییات
مجموعه 5 جلدي عارفانه ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
تقاطع انقلاب و وصال
ميثـــم اميــــري
جزییات
مجموعه 6 جلدي عاشقانه‌ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
آقاي سليمان! مي‌شود من بخوابم؟
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سلسله آباء النبي
سيد احمد واحدي
جزییات
سرداري بزرگ و سربداري كوچك
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سيره سياسي امام علي
هاشم معروف الحسني
سید محمدرضا واحدی
جزییات

معرفی کتاب

نام کتاب: دعاي مكارم الاخلاق مترجم:سید محمدرضا واحدی

خلاصه

خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست

و ايمان مرا كامل ترين مراتب ايمان برسان

و يقينم را از برترين درجات يقين قرار ده

و نيتم را از بهترين نوع نيت ها..

و عملم را از بهترين شكل اعمال ..

و خدايا خلوص نيتم را به لطف خود فراوان ساز

و با كمك خود يقينم را كامل كن

و با قدرت خود تباهي‌ام را اصلاح فرما