1398 يکشنبه 5 خرداد

سایت در حال به روز رسانی است برای دریافت اطلاعات بیشتر و جهت خرید کتاب به کانال انتشارات تارونه مراجعه نمایید @taroonehbook

کتاب های تارونه

ذوالنون مصری
سعید علیزاده
جزییات
مجموعه 5 جلدي عارفانه ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
تقاطع انقلاب و وصال
ميثـــم اميــــري
جزییات
مجموعه 6 جلدي عاشقانه‌ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
آقاي سليمان! مي‌شود من بخوابم؟
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سلسله آباء النبي
سيد احمد واحدي
جزییات
سرداري بزرگ و سربداري كوچك
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سيره سياسي امام علي
هاشم معروف الحسني
سید محمدرضا واحدی
جزییات

معرفی کتاب

نام کتاب: دعاي ابوحمزه مترجم:سید محمدرضا واحدی

خلاصه

خدايا مرا با مجازاتت ادب نكن

امتحانت را شامل حالم نگردان

پروردگار من! من كجا و دست رسي به خير كجا؟

خيري كه اطمينان دارم جز از ناحيه‌ي تو اتفاق نمي افتد.

من كجا و رهايي از گرفتاري كجا؟

رهايي اي كه مي دانم جز با اراده ي تو حاصل نمي شود

نه ان كس كه نيك كردار است

از ياري و مهرباني تو بي نياز مي ماند

و نه آن كس كه مرتكب زشتي شده است

و بر انجام گناهان جرات كرده است ...

و رضايت تو را به دست نياورده است

از مدار قدرتت بيرون خواهد بود..