1399 پنجشنبه 6 آذر

سایت در حال به روز رسانی است برای دریافت اطلاعات بیشتر و جهت خرید کتاب به کانال انتشارات تارونه مراجعه نمایید @taroonehbook

کتاب های تارونه

ذوالنون مصری
سعید علیزاده
جزییات
مجموعه 5 جلدي عارفانه ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
تقاطع انقلاب و وصال
ميثـــم اميــــري
جزییات
مجموعه 6 جلدي عاشقانه‌ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
آقاي سليمان! مي‌شود من بخوابم؟
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سلسله آباء النبي
سيد احمد واحدي
جزییات
سرداري بزرگ و سربداري كوچك
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سيره سياسي امام علي
هاشم معروف الحسني
سید محمدرضا واحدی
جزییات

معرفی کتاب

نام کتاب: دعاي عرفه مترجم:سید محمدرضا واحدی

خلاصه

سپاس خدايي را كه چيزي جلوي حكمش را نمي گيرد

و در راه عطايش مانعي وجود ندارد

و هيچ ساخته اي مانند ساخته او نيست

و اوست بخشنده وسعت بخش

او كه پديده‌هايي گونه‌گون آفريد

و از روي حكمت، ساخته‌هايش را استوار ساخت

اسرار عالم وجود، بر او مخفي نيست

و هيچ امانتي نزد او از بين نمي‌رود

پاداش دهنده هر عملي است

و راضي كننده هر قناعت پيشه اي ..

و رحم كننده هر نالاني ..