1398 جمعه 26 مهر

سایت در حال به روز رسانی است برای دریافت اطلاعات بیشتر و جهت خرید کتاب به کانال انتشارات تارونه مراجعه نمایید @taroonehbook

کتاب های تارونه

ذوالنون مصری
سعید علیزاده
جزییات
مجموعه 5 جلدي عارفانه ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
تقاطع انقلاب و وصال
ميثـــم اميــــري
جزییات
مجموعه 6 جلدي عاشقانه‌ها

سید محمدرضا واحدی
جزییات
آقاي سليمان! مي‌شود من بخوابم؟
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سلسله آباء النبي
سيد احمد واحدي
جزییات
سرداري بزرگ و سربداري كوچك
سید محمدرضا واحدی
جزییات
سيره سياسي امام علي
هاشم معروف الحسني
سید محمدرضا واحدی
جزییات

معرفی کتاب

نام کتاب: چقدر فاصله نويسنده: سید محمدرضا واحدی

خلاصه

غزل چقدر فاصله كه نام كتاب از آن گرفته شده است:

اگر چه لب نگشودي هواي صد گله داري

و از عبور نگاهم، چقدر فاصله داري

 

به كوچه‌هاي تو ديدم هزار و يك دل زخمي

چگونه با دل مردم چنين معامله داري؟

 

اگر چه قافله‌اي از ميان معبر چشمت

يكي نرفته سلامت ... هزار قافله داري

 

نگاه مخفي و دزدانه ي تو با دل من گفت:

هنوز هم كه هنوز است قصد غائله داري

 

ملول شعر چو آتش‌فشان خويشم و .. اما

تو در تحمل بغضم .. عجيب حوصله داري

 

از اينكه قبله‌ي من مي‌شود هميشه نگاهت

مكن گلايه كه آنجا فضاي نافله داري